Adresa:
Vidikovački venac 106
lokal 65
Mitić Maja
064 679 31 48
Radovanović Ana
060 42 999 42

Agencija za privredne registre
www.apr.gov.rs

Ministarstvo finansija
www.mfin.gov.rs

Narodna banka Srbije
www.nbs.rs

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
www.minrzs.gov.rs

Privredni savetnik d.o.o.
www.privsav.rs

Cekos In
www.cekos.rs

© 2014 - 2017 Knjigovodstvena Agencija Feniks 11 Beograd. Sva prava zadržana.